توجه: در صورت مشاهده‌ی تخلف برای کسب امتیاز بیشتر (مانند ساخت چندین حساب کاربری برای رای دادن، استفاده از دیدگاه‌های بی‌اهمیت مانند تشکر و سلام و ... برای افزایش امتیاز و مواردی از این دست) کاربر مورد نظر در آن ماه از سیستم پاداش حذف می‌شود.

کاربر prodo

عضو برای: 51 سال
نوع: مدیر
دسترسی‌های خاص: امتیازدهی به پرسش‌ها
امتیازدهی به پاسخ‌ها
کاهش امتیاز ارسال‌ها
تغییر شاخه‌ی همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پرسش‌ها
ویرایش همه‌ی پاسخ‌ها
ویرایش همه‌ی دیدگاه‌ها
ویرایش ارسال به صورت مخفی
بستن همه‌ی پرسش‌ها
انتخاب پاسخ برای همه‌ی پرسش‌ها
دیدن IP های ارسال‌های بی‌نام
نمایش این که چه کسی رای داده یا پرچم زده است
تایید یا رد ارسال‌ها
نمایش یا مخفی کردن همه‌ی ارسال‌ها
امتیاز به دیدگاه
نمایش بازبینی‌های ارسال
نمایش ویرایش‌های قفل شده
ساخت امضای شخصی
ویرایش همه‌ی امضاها

فعالیت توسط prodo

امتیاز: 3,063 امتیاز (رتبه #2)
پرسش‌ها: 500 (119 با انتخاب بهترین پاسخ)
پاسخ‌ها: 451 (23 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه‌ها: 124
امتیاز روی: 19 پرسش, 152 پاسخ
اعطا کرده: 171 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 84 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

عناوین

برنز

پرسنده x 1
پاسخ‌دهنده x 1
دیدگاه‌گذار x 1
امتیازگذار x 1
دوست‌داشتنی x 1
پرسش مورد توجه x 464
خوش‌ذوق x 1
قدرشناس x 1
کلوب ۱۰۰ تایی x 1
مدال‌آور x 1
خواننده x 1
ویرایش‌گر x 1
بازدیدکننده x 1
دوست x 1

نقره

پرسشگر x 1
مدرس x 1
مشتاق به امتیازدهی x 1
محبوب x 1
خردمند x 1
مودب x 1
کلوب ۱،۰۰۰ تایی x 1
خواننده‌ی مشتاق x 1
پرسش بسیار مورد توجه x 166
حاشیه‌نویس x 1
ویرایش‌گر کپی x 1
دوست صمیمی x 1

طلا

محقق x 1
محترم x 1
خواننده‌ی فداکار x 1
پرسش معروف x 24
استاد x 1
یار غار x 1
...