0 امتیاز
140 نمایش
توسط prodo (3.1k امتیاز)

1 پاسخ

+1 امتیاز
 
بهترین پاسخ

عرض: ۷۱ میلی‌متر
ارتفاع: ۱۳۹ میلی‌متر
ضخامت: ۷.۹ میلی‌متر
وزن: ۱۴۶ گرم

توسط programmer (4.3k امتیاز)
انتخاب شده توسط prodo
...