0 امتیاز
106 نمایش
توسط prodo (3.1k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

بله این گوشی استاندارد EDGE رو داره

توسط programmer (4.3k امتیاز)
0

خصوصیات EDGE در این گوشی چیه؟ از نظر سرعت انتقال و ...

...