0 امتیاز
69 نمایش
توسط programmer (4.3k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

این گوشی کلاً GPS نداره

توسط prodo (3.1k امتیاز)
...