+1 امتیاز
485 نمایش
توسط programmer (4.3k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

شاید این معلومات فنی در مورد باطری موبایل به زبان ساده جواب خیلی از پرسش ها در این سایت محبوب باشه.همه باطری های موبایل از تعداد زیادی چهار خونه(پیکسل.با مقایسه با پیکسل های یک عکس که از رنگ تشکیل شده پیکسل های باطری از الکترون) حال قطب منفی باطری در حلت ایستاده پایین فرض بگیریم به هنگام شارژ از ابتدا خانه به خانه ردیفی شروع به پر شدن می کنه تا انتها که قطب مثبت قرار داره.پس باطری های مویایل موجود در بازار نسبت کیفیت و دوام ان اول به تعداد پیکسل های موجود بعد فاکتورهای دیگه.به علت های مختلف،زیاد شارژ شدن که در تلفن های قدیمی بدلیل عدم قطع شارژ زمان تکمیل یا کارکرد زیاد که باعث خراب شدن پیکسل موجود باطری میشه و شکل ظاهری برامده یا قطع یکی ازین چهارخونه ها باعث میشه بدلیل طراحی به ردیف بالا حالت ضربدری منتقل در نتیجه از دست دادن یک ردیف ذخیره انرژی و زود اعلام کردن تکمیل شارژ.

توسط sepehrsoft (17 امتیاز)
ویرایش شده توسط sepehrsoft
...