توجه: در صورت مشاهده‌ی تخلف برای کسب امتیاز بیشتر (مانند ساخت چندین حساب کاربری برای رای دادن، استفاده از دیدگاه‌های بی‌اهمیت مانند تشکر و سلام و ... برای افزایش امتیاز و مواردی از این دست) کاربر مورد نظر در آن ماه از سیستم پاداش حذف می‌شود.

کاربر sepehrsoft

عضو برای: 6 سال
نوع: کاربر ثبت‌نام شده
دسترسی‌های خاص: امتیازدهی به پرسش‌ها

فعالیت توسط sepehrsoft

امتیاز: 17 امتیاز (رتبه #3)
پرسش‌ها: 1
پاسخ‌ها: 5
دیدگاه‌ها: 0
امتیاز روی: 1 پرسش, 0 پاسخ
اعطا کرده: ۱ افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز
دریافت کرده: 0 افزایش امتیاز, 0 کاهش امتیاز

عناوین

برنز

ویرایش‌گر x 1
پرسش مورد توجه x 1
...