0 امتیاز
75 نمایش
توسط programmer (4.3k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

این گوشی 3G نداره

توسط prodo (3.1k امتیاز)
...