0 امتیاز
76 نمایش
توسط programmer (4.3k امتیاز)

1 پاسخ

0 امتیاز

خیر این گوشی نسل چهارمی نیست

توسط prodo (3.1k امتیاز)
...