0 امتیاز
351 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

کند شارژ شدن گوشی و باطری رو نمیشه یک اشکال دانست بدین صورت اگر یک باطری خالی رو در نظر بگیریم از تعداد زیادی چهارخونه (پیکسل)تهی از بار تشکیل شده.در زمان شارژ از قطب منفی پیکسل ها پهلو به پهلو همدیگررو پر میکنند تا به قطب فاز برسند.پس یه باطری کم شارژ شده چگونهانرژی میرسونه بله به طور ضربدری میانبر میزنه تا انتهای قطب که انرژی برسونه پس مدت زمانی که شارژ کامل میشه داره پهلو به پهلو پر میکنه.باطری هایی که خراب می شوند درحقیقت همین چهارخونه ها هستن که بار یا شارژقبول نمیکنند که مجبور به تعویز پیکسل میشه و ممکنه یه ردیف به بالا همون ضربدری بره نتیجه آنکه باطری های خراب زود شارژ کامل میشه.

توسط sepehrsoft (17 امتیاز)
0

مشکلاتش میتونه شارژر کابل یو اس بی یا باتری گوشی باشه

...