0 امتیاز
126 نمایش

این حالت چکار می‌کنه که مصرف باتری رو کاهش می‌ده؟

توسط programmer (4.3k امتیاز)

پاسخ شما

Preview

نام نمایشی شما (اختیاری):
حریم: آدرس ایمیل شما تنها برای فرستادن اخبار این موضوع استفاده می‌شود.
...