0 امتیاز
303 نمایش
توسط

1 پاسخ

0 امتیاز

کمتر از ۲۰ درصد که شد میتونی بزنی به شارژ و تا کامل نشده نباید بکشی

توسط
...